Τα έχω δεχτεί όλα. Δεν ζω για όλα. Ζω όσα δεν επιλέγω. Δέχομαι. Κοιμάμαι με την πεποίθηση ότι είμαι στον εαυτό μου. Τα έχω δεχτεί όλα χωρίς να μπορώ να ζήσω με αυτά...