είμαι μπερδεμένος 
δηλαδή δε μπορώ να μπερδευτώ άλλο

η σύγχυση αν έφερνε απώλεια 
θα έφερνε και τη λύση

ονειρεύτηκα ένα πληγώμενο χέρι που δεν είχε τη δύναμη να σφίξει ένα αγκάθι ώστε να θυμηθεί πως ήρθε ο πόνος