Ζω όταν αδιαφορώ για αυτό που ζω. Πόσο άχαρα έχτισα με λύσσα ένα ψέμα που ζει απ' όσα αποκαλύπτω. Όλα τα εγκαταλείπω στο τέλος, όλα δεν ξεκίνησαν. Μιλώ σημαίνει δεν ξερώ γιατί μιλώ.