Λες: κι όμως δεν άλλαξα. Θα σε πίστευα αν έλεγες : κι όμως άλλαξα. Αργόστροφος έρωτας. Το ποδήλατο που τείνει να πέσει από την πλευρά που σε κρατώ. Εκείνη την ημέρα Δεν κόπηκε το ρεύμα, στην γλώσσα μου λέμε έφυγε το ρεύμα. Γιατί έπρεπε να φύγουν όλα και εσύ έμεινες μισή έξω από το παράθυρο κοιτώντας μέσα. Και είδαμε πως ελεύθερος είσαι μόνο όταν είσαι ασφυκτικά ελεύθερος.  Ένας υπάλληλος  τάχα του Θεού, αναρωτήθηκε για μας. Φύγαμε. Σύρθηκα όρθιος μετά, θυμήσου.